Samen uw
risico’s beheersen.

Bij ondernemen hoort risico nemen. Het bedrijfsleven wordt helaas ook geconfronteerd met criminaliteitsrisico’s.

Ed van Hoefen Wijsard is 40+ jaar actief als security professional. Met SEC Management wordt het bedrijfsleven op deskundige wijze geadviseerd over beheersing van criminaliteitsrisico’s.
Ed is een onafhankelijk professional en niet gelieerd aan de security industrie. Opdrachtgevers zijn dus verzekerd van objectieve adviezen. SEC Management identificeert uw criminaliteitsrisico’s die vervolgens worden beoordeeld op impact voor uw onderneming. Gezamenlijk worden dan passende maatregelen ontwikkeld waarmee de risico’s worden beheerst. SEC Management hanteert bewezen risicoanalyse methodieken. Samen met de opdrachtgever wordt de meest geschikte methodiek geselecteerd.

De scope van SEC Management biedt diverse adviezen gericht op ondernemend Nederland:
- securityadvies over (nieuwbouw) kantoorgebouwen
- analyse van dreigingen gericht op personeel
- beheersing van diefstal en overval